NETBROKER.PL

 ULUBIONA  STARTOWA


        GŁÓWNA      
        FIRMA         |         PRODUKTY         |         RYNEK         |         USŁUGI         |         KONTAKT        


  » akty prawne
 
  » majątek
  » życie
  » inne podmioty
  » korporacje
  » biznes
  » ludzie
  » zawody-branże
Główne akty prawne regulujące rynek ubezpieczeń w Polsce 

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i akty wykonawcze

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i akty wykonawcze

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Księga Trzecia, Tytuł XXVII Umowa ubezpieczenia, art 805-834
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, Nr 130, poz.1450, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 124, poz. 1151 )

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski
art. 79 par. 1 pkt. 1, art. 94 par. 2, art. 157 par. 2, art. 182, Tytuł VIII Ubezpieczenie morskie art. 292-338
(Dz. U. Nr 138, poz. 1545, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 59 poz. 609)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad   rachunkowości zakładów ubezpieczeń  (Dz. U. Nr 218 poz. 2144)

źródło danych ( oraz szczegółowe dane dotyczące towarzystw ) :: KNUiFE ::


Wykaz towarzystw ubezpieczeń majątkowych z adresami witryn internetowych
źródło danych ( oraz szczegółowe dane dotyczące towarzystw ) :: KNUiFE ::

Wykaz towarzystw ubezpieczeń na życie z adresami witryn internetowych 

źródło danych ( oraz szczegółowe dane dotyczące towarzystw ) :: KNUiFE ::  


Pozostałe podmioty działające na runku ubezpieczeniowym 

Organy administracyjne oraz dobrowolne zrzeszenia podmiotów całego rynku. Strony internetowe tych organizacji zawierają aktualne informacje o całym rynku, perspektywach i kierunkach rozwoju, unormowaniach prawnych, mechanizmach działania i prawach konsumentów.

 POBIERZ PLIKI  

 NASZE RYZYKA  

HELP DESK - SZYBKI KONTAKT  

STREFA LOGOWANIA  

PARTNERZY