NETBROKER.PL

 ULUBIONA  STARTOWA


        GŁÓWNA      
        FIRMA         |         PRODUKTY         |         RYNEK         |         USŁUGI         |         KONTAKT        


  » audyt
  » doradztwo
  » programy
  » szkolenia
  » przetargi
  » korporacje
  » biznes
  » ludzie
  » zawody-branże
Audyt

Podstawowym elementem, który decyduje o dalszych podejmowanych krokach jest przeprowadzenie gruntownego audytu zastanej sytuacji. Dotyczy to wszystkich aspektów bieżącej działalności wpływających na losy pojedynczej firmy ale i całej branży tj: stosowane procedury i systemy bezpieczeństwa, istniejące rozwiązania i próby ich zmian w czasie, doświadczenia prowadzonej działalności. 

Audyt stworzony na podstawie informacji dostarczanych przez mocodawców, lustracji i oględzin na "gruncie ryzyka"  oraz materiałów i opracowań już wykonanych dostarcza niezbędnych informacji do identyfikacji występującego ryzyka i jego oszacowaniu.

Zbudowany na podstawie gruntownej analizy obraz pozwala na optymalne poznanie problemu i zastosowanie najwłaściwszych rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami, możliwościami mocodawcy.


Doradztwo 

Będąc ekspertem rynku ubezpieczeniowego, od wielu lat służymy swoją wiedzą merytoryczną i doświadczeniem przy rozwiązywaniu codziennych problemów dotyczących bezpieczeństwa.Każdorazowo zakres świadczonych usług dostosowywane jest do wymagań i oczekiwań mocodawcy. Przedmiotem współpracy są najczęściej zagadnienia związane z :
 • analizą indywidualnego problemu i sposobami jego rozwiązania
 • wyborem oferty i jej realizacją
 • zastosowaniem odpowiedniego trybu i procedur bezpieczeństwa
 • egzekucją roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych

Programy ubezpieczeniowe 

Najskuteczniejszym sposobem minimalizacji ryzyka jest zbudowanie indywidualnego programu ubezpieczeniowego, w którym występujące ryzyka transferowane są do towarzystw ubezpieczeniowych. Podstawą takiego programu jest ( omówiona w audycie ) gruntowna ocena ryzyka wskazująca zagrożenia i ich przyczyny.

Zawsze konstruujemy programy ubezpieczeniowe indywidualnie dla każdego z mocodawców.   

Wprowadzane rozwiązania obejmują zwykle całokształt spraw związanych z zabezpieczeniem interesów majątkowych mocodawcy i stanowią prosty, skuteczny i racjonalny ekonomicznie system zarządzania ryzykiem w danej jednostce. 

Programy te podlegają bieżącemu monitorowaniu zapewniając tym samym wysoką skuteczność, elastyczność i łatwość wprowadzania zmian oraz możliwość dokonywania analizy ekonomicznych  skutków stosowanego programu.


Szkolenia 

W ramach prowadzonej działalności prowadzimy również szkolenia skierowane do naszych mocodawców. Szkolenia te podnoszą ogólny poziom bezpieczeństwa i stanowią ważny element procesu kompleksowego zabezpieczenia interesów naszych mocodawców. W głównej mierze nasze szkolenia koncentrują się na dwóch podstawowych nurtach :
 • prewencji - zachowaniach kadry eliminujących lub ograniczających występujące zagrożenia, przedstawieniu współczesnych zagrożeń, ich konsekwencji i możliwościach zaistnienia
 • procedurach i sposobach zachowania po zaistnieniu szkody właściwe i odpowiedzialne zachowanie kadry pracowniczej odgrywa bardzo istotną rolę dla konsekwencji zaistniałej szkody ( jej rozmiaru ) jak i uznania zgłaszanego roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego

Przetargi 

Wiele instytucji, wydając środki własne finansowe ( publiczne ), zobowiązanych jest do postępowania zgodnego z ustawą o zamówieniach publicznych. Opracowanie dokumentacji przetargowej jest kluczowym elementem zapewnienia :
 • minimalizacji kosztów związanych z uzyskaną ochroną
 • adekwatnej do indywidualnie występujących zagrożeń ochrony
 • szerokiego kręgu potencjalnych oferentów
 • pełnej porównywalności ofert
 • Niezależnie od opracowywania dokumentacji przetargowej ( specyfikacji ), biuro nasze prowadzi również uproszczone postępowania prowadzące do wyboru najefektywniejszych rozwiązań dla naszych mocodawców.

 POBIERZ PLIKI  

 NASZE RYZYKA  

HELP DESK - SZYBKI KONTAKT  

STREFA LOGOWANIA  

PARTNERZY