NETBROKER.PL

 ULUBIONA  STARTOWA

        GŁÓWNA      
        FIRMA         |         PRODUKTY         |         RYNEK         |         USŁUGI         |         KONTAKT        


BRANŻE/ZAWODY  

OSOBY WYKONUJĄCE WOLNE ZAWODY - OFERTY SKIEROWANE DO BRANŻ O WYSOKIEJ SPECYFICE

Wiele grup i branż zawodowych cechuje specyfika występujących ryzyk lub wymagań rynku i kontrahentów. Najczęściej są to osoby wykonujące tzw. wolne zawody lub wysokospecjalistyczne usługi np
 • architekci projektanci, nadzór budowlany
 • doradcy i pośrednicy finansowi : doradcy podatkowi,biegli rewidenci, pośrednicy ubezpieczeniowi
 • pośrednicy nieruchomości i wiele wiele innych zawodów


 • Drugą grupę stanowią całe branże gospodarki o wysokiej specyfice a jednocześnie jednorodności potrzeb podmiotów tych branż. Przykładem mogą być następujące sektory - branże
 • budownictwo zarówno mieszkaniowe jak i przemysłowe
 • handel hurtowy i detaliczny
 • transport i logistyka
 • energetyka i wiele innych branż


 • Jednorodność zagrożeń stanowi podstawę wyspecjalizowanych produktów będących spójnym systemem bezpieczeństwa adresowanym do podmiotów funckjonujących w określonych branżach.

  KORPORACJE 

  FIRMY O OGÓLNOPOLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM ZASIĘGU DZIAŁANIA I OBROTACH LICZONYCH W SETKACH MILIONÓW PLN

  BIZNES  

  PRZEDSIĘBIORTSWA O ZASIĘGU LOKALNYM I OGÓLNOPOLSKIM I OBROTACH DO 100.000.000 PLN

  OSOBY FIZYCZNE  

  WŁAŚCICIELE FIRM, MENAGMENT WYŻSZEGO I ŚREDNIEGO SZCZEBLA, DROBNI PRZEDSIĘBIORCY

   POBIERZ PLIKI  

   NASZE RYZYKA  

  HELP DESK - SZYBKI KONTAKT  

  STREFA LOGOWANIA  

  PARTNERZY