NETBROKER.PL

 ULUBIONA  STARTOWA

        GŁÓWNA      
        FIRMA         |         PRODUKTY         |         RYNEK         |         USŁUGI         |         KONTAKT        


BIZNES  

PRZEDSIĘBIORTSWA O ZASIĘGU LOKALNYM I OGÓLNOPOLSKIM I OBROTACH DO 100.000.000 PLN

Firmy o obrotach rzędu dziesiątek milionów PLN swoimi potrzebami zbliżają się do olbrzymich koncernów. Bardzo często są to firmy działające na rynkach specjalistycznych ( niszowych ) o wysokiej specyfice.

Podstawą oferty są PROGRAMY KOMPLEKSOWEGO ZABEZPIECZENIA INTERSESÓW MAJĄTKOWYCH z bardzo starannie dobranymi produktami rozszerzonymi o indywidualne klauzule.
Dla standardowych rynków używane są również produkty pakietowe o wysokich limitach odpowiedzialności.

Dla przedsiębiorstw lokalnych i regionalnych o obrotach do 10.000.000,oo adresowane są produkty pakietowe. Grupując wszystkie niezbędne ryzyka w jednej umowie oferują prostą, jednolitą i wygodną w dalszym zarządzaniu formę umowy ubezpieczenia.

Stosunkowo szeroki zakres udzielanej ochrony przy atrakcyjnej składce płatnej również w formie ratalnej stanowi bardzo atrakcyjną i dostępną dla wszystkich podmiotów formę kompleksowego zabezpieczenia interesów ubezpieczających.


KORPORACJE 

FIRMY O OGÓLNOPOLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM ZASIĘGU DZIAŁANIA I OBROTACH LICZONYCH W SETKACH MILIONÓW PLN

OSOBY FIZYCZNE  

WŁAŚCICIELE FIRM, MENAGMENT WYŻSZEGO I ŚREDNIEGO SZCZEBLA, DROBNI PRZEDSIĘBIORCY

BRANŻE/ZAWODY  

OSOBY WYKONUJĄCE WOLNE ZAWODY - OFERTY SKIEROWANE DO BRANŻ O WYSOKIEJ SPECYFICE

 POBIERZ PLIKI  

 NASZE RYZYKA  

HELP DESK - SZYBKI KONTAKT  

STREFA LOGOWANIA  

PARTNERZY