NETBROKER.PL

 ULUBIONA  STARTOWA

        GŁÓWNA      
        FIRMA         |         PRODUKTY         |         RYNEK         |         USŁUGI         |         KONTAKT        


KORPORACJE  

FIRMY O OGÓLNOPOLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM ZASIĘGU DZIAŁANIA I OBROTACH LICZONYCH W SETKACH MILIONÓW PLN

Wielomilionowe obroty realizowane w różnych branżach na rynkach krajowych i zagranicznych, właściciele i menagment będący częstokroć obcokrajowcami wszystko to wymaga profesjonalnych rozwiązań o najwyższym światowym standardzie.

Podstawę oferty stanowi z reguły jednolity, indywidualnie negocjowany PROGRAM KOMPLEKSOWGO ZABEZPIECZENIA INTERESÓW MAJĄTKOWYCH o cechach bardzo rozbudowanej ochrony z wysokimi sumami gwarancyjnych oparty na produktach zagranicznych reasekuratorów.

Produktami najczęściej stosowanymi są umowy ubezpieczenie calości mienia w systemie all risk rozbudowane o ryzyka utraty zysku, wysokie limity w indywidualnie negocjowanych umowach odpowiedzialności cywilnej oraz wiele innych umów dostosowanych do występujących zagrożeń oraz specyfiki branży ( np. product recall, ryzyka handlowe, finansowe itd. )

Poszczególne umowy stanowią zwarty i uzupełniający się system dający gwarancję pełnej ochrony przy zminimalizowanych kosztach oraz dużej elastyczności w trakcie realizacji programu.


BIZNES  

PRZEDSIĘBIORTSWA O ZASIĘGU LOKALNYM I OGÓLNOPOLSKIM I OBROTACH DO 100.000.000 PLN

OSOBY FIZYCZNE  

WŁAŚCICIELE FIRM, MENAGMENT WYŻSZEGO I ŚREDNIEGO SZCZEBLA, DROBNI PRZEDSIĘBIORCY

BRANŻE/ZAWODY  

OSOBY WYKONUJĄCE WOLNE ZAWODY - OFERTY SKIEROWANE DO BRANŻ O WYSOKIEJ SPECYFICE

 POBIERZ PLIKI  

 NASZE RYZYKA  

HELP DESK - SZYBKI KONTAKT  

STREFA LOGOWANIA  

PARTNERZY